Døgn

Døgn
Jordens rotation om sin egen akse er årsag til skiftet mellem nat og dag. Det tidspunkt, solen står højest på himlen, kaldes sand middag og tiden fra en sådan til den næste et sandt soldøgn. Et sandt soldøgn varierer i længden med årstiderne og i praksis regnes med et middelsoldøgn med en konstant længde. Døgnets inddeling i 24 timer stammer fra antikken, hvor decimalsystemet var ukendt.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • døgn — sb., et, døgn, ene, i sms. døgn , fx døgnbemanding, døgnservice; et døgns tid; døgnet rundt; i døgnet …   Dansk ordbog

  • døgnboks — døgn|boks sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • døgncenter — døgn|cen|ter sb., døgncent(e)ret, døgncentre, døgncentrene …   Dansk ordbog

  • døgndrift — døgn|drift sb., en; arbejde i døgndrift …   Dansk ordbog

  • døgnflue — døgn|flue sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • døgninstitution — døgn|in|sti|tu|tion sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • døgnkiosk — døgn|ki|osk sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • døgnpleje — døgn|ple|je sb., n …   Dansk ordbog

  • døgnrytme — døgn|ryt|me sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • døgnvagt — døgn|vagt sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”